voor Professionals

Inspire Coaching brengt door doelgerichtheid, fijngevoeligheid en enthousiasme professionals naar een hoger level! Professionals ervaren hun werk effectiever en met meer plezier te doen na deze begeleiding.

Inspire Coaching biedt verschillende producten voor professionals.
Maatwerk is altijd bespreekbaar.
Neem contact op over de mogelijkheden.

Voor organisaties: informatie

Coaching levert positieve effecten op voor de organisatie en de medewerker: een win-win-situatie!

Effectief gedrag van bespaart kosten. Niets doen kost geld.

In een half jaar maakt coaching effectievere professionals van medewerkers. Medewerkers bekwamen zich in zelfmanagement en zijn meer stressbestendig. Uit onderzoek blijkt dat indirecte kosten van onbenutte talenten of niet-functioneren groter zijn dan de directiekosten. Ook blijkt dat persoonlijke hulpbronnen zoals stressbestendigheid en zelfvertrouwen negatief samenhangen met stressreacties: het heeft een negatief effect op de organisatie-uitkomsten. Er is een positieve relatie tussen beiden op bevlogenheid waarmee een positief effect op de organisatie-uitkomsten wordt gerealiseerd.

Coaching heeft positief effect op verschillende inefficiënties:
– disbalans werk-privé
– stress door zaken waarop de medewerker geen invloed heeft
– perfectionisme en/ of onzekerheid
– omgaan met veranderingen
– omgaan met te weinig werkdruk/ gemis aan verdieping

Coaching voorkomt (langdurig) uitval.

Coaching zet in op meer stressbestendige medewerkers die de juiste prioriteiten stellen in hun werk en die communiceren vanuit zelfkennis, eigen visie en behoefte. Medewerkers worden beter in zelfmanagement en zijn stabieler. Onzekere of ontevreden medewerkers werken minder effectief, hebben grotere kans om ziek te worden of op zoek te gaan naar een andere baan. Gemotiveerde, zekere medewerkers leveren goed werk, verzuimen minder en leveren een positieve bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Stress leidt tot ziekteverzuim. Preventieve ondersteuning door een coach maakt stressbestendiger en kan daarmee ziekteverzuim van medewerkers voorkomen.

Coaching tijdens re-integratie zorgt voor een zo kort mogelijke afwezigheid.
Tijdens re-integratie kan ondersteuning op het gebied van zelfmanagement zinvol zijn. Middels coaching verloopt een traject re-integratie effectiever en eventueel sneller. De medewerker wordt beter toegerust om eventuele uitval in de toekomst te voorkomen. Dit is een voordeel voor de medewerker en de organisatie.
Coaching maakt (latent) aanwezige problemen helder, bewust en bespreekbaar.
Tijdens coaching wordt de medewerker ondersteund vanuit gelijkwaardigheid. De coach heeft geen belang bij de uitkomst van het traject. Een coach is daardoor laagdrempelig: wat je bespreekt heeft geen consequenties voor werkrelaties. Daardoor is het makkelijker om zaken openlijk te bespreken en is het beter mogelijk om zaken juist in te schatten. (Latent) aanwezige problemen worden helder, bewust en zijn beter bespreekbaar. De medewerker is na coaching beter in staat hierover te communiceren binnen de organisatie.

Voor professionals: producten

Coachtraject

Inhoud:

 • Kennismakingsgesprek met medewerker
 • Contractgesprek over hulpvraag met leidinggevende en medewerker
 • 6 coachgesprekken van 1 ½ uur met medewerker
 • 2 inspiratieworkshops (proactief dromen en duurzaam veranderen, over mentaliteit)
 • Eindgesprek over resultaten met leidinggevende en medewerker

Resultaat:

 • De medewerker kan proactief omgaan met problemen en inzetten op effectief gedrag, horend bij het afgesproken thema.
 • De medewerker heeft weet van eigen functioneren en hoe hij/zij voor zichzelf en de organisatie van meerwaarde kan zijn.
 • Problemen die (latent) aanwezig zijn, zijn bewust gemaakt. Door inzicht krijgt de medewerker invloed terug.
 • De medewerker verkent nieuw gedrag om te komen tot passende verandering. Hij/ zij leert om te communiceren over verkregen inzichten/ nieuw gedrag om tot oplossingen te komen.
 • De medewerker zet vervolgstappen om het geleerde te borgen.

Investering:
2.950 euro excl. BTW (3.569,50 euro incl. BTW)
kilometervergoeding: 0,35 euro per kilometer

Quickscan

Inhoud:
Individueel inspiratiegesprek met prikkelende vragen en werkvorm: een APK voor de medewerker (1½ uur)

Investering:
160 euro excl. BTW (193,60 euro incl. BTW)
kilometervergoeding: 0,35 euro per kilometer

Gedrag in beeld met LINK
LINK is een praktisch instrument dat je gedrags- en communicatievoorkeur objectief in kaart brengt. Het helpt je jezelf en anderen beter te begrijpen.

Wat kun je ermee:

 • Het maakt krachten en kwaliteiten zichtbaar en inzetbaar, je effectiviteit gaat omhoog
 • Je begrijpt de ander en kunt hierop inspelen, hierdoor stijgt je overtuigingskracht
 • Je begrijpt hoe je bent en hoe je overkomt, dit stelt je in staat om jezelf beter aan te sturen
 • Je kunt succesvoller met anderen samenwerken

Werkwijze:
De door de medewerker in te vullen digitale LINK-vragenlijst resulteert in een LINK-profiel.
Het coachgesprek wordt gevoerd op basis van het LINK-profiel en de persoonlijke hulpvraag van de medewerker. Drie, door de medewerker gekozen, personen vullen eveneens een vragenlijst in. De medewerker krijgt daardoor feedback over hoe hij/ zij wordt ervaren.

Inhoud individueel coachgesprek (1½ uur):

 • uitleg LINK
 • bespreken van je persoonlijke LINK-profiel met feedback van anderen
 • concrete vertaling naar hulpvraag
 • verstrekken van verschillende materialen/ achtergrondinformatie

Investering:
200 euro excl. BTW (242 euro incl. BTW)
kilometervergoeding: 0,35 euro per kilometer